หัวข้อเรื่อง ขอเชิญ ใช้งานฐานข้อมูลห้องสมุดข่าว Matichon e-Library บริการสืบค้นที่ครอบคลุมฐานข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ มากที่สุดกว่า 30 ฉบับในเมืองไทย เริ่มใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2550 - 19 ก.ค. 2551 เป็นเวลา 1 ปี
ประกาศเมื่อ 1/8/2551
ประกาศโดย สำนักวิทยบริการ
ข่าวประเภท ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
Download ไฟล์ PDF ได้ที่นี่
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL :: http://www.matichonelibrary.com/
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อที่ อนวัช กาทอง สำนักวิทยบริการ โทร 3182 หรือ 3185
สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ติดต่อผู้ดูแลระบบ