แหล่งทอผ้าไหมในจังหวัดอุบลราชธานี

1. บ้านลาดสมดี ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล
2. บ้านโนนสวาง ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
3. บ้านสร้างถ่อ ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
4. บ้านปะอาว ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง
5. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน
6. บ้านคำปุน อำเภอวารินชำราบ
            เป็นแหล่งทอผ้าของจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากทอผ้าเสร็จสิ้นแล้วมีการจำหน่ายขายปลีกและขายส่งนอกจากนี้แล้วยังมีร้านค้ารับผ้าไหมที่ทอสำเร็จแล้วมาขายปลีกอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมี ศูนย์สินค้าเศรษฐกิจเพื่อชุมชน อุบลราชธานี จำกัด เป็นศูนย์จำหน่ายผ้าไหม