เครื่องมือสำหรับการเตรียมไหมก่อนทอ
        ก่อนการทอผ้าไหมต้องเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ของในการเตรียมไหมให้พร้อมก่อนทอ ดังนี้

1. กง ใช้สำหรับใส่ไจไหม

               
                                              กง 

2. อัก ใช้สำหรับกวักไหมออกจากกง

                   
                                                 อัก
                                                              
3.  หลา เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ
    3.1 ใช้สำหรับปั่นหลอด (ไหม) จากอักมาสู่โบกเพื่อทำเป็นทางต่ำ (เส้นพุ่ง)
    3.2 เข็นหรือปั่นไหม 2 เส้นรวมกัน เรียกว่า เข็นรังกัน เข็นควบกันหรือเข็นคุบกัน ถ้าเป็นไหมคนละสี เข็นรวมกันแล้ว เรียกว่า มับไม
    3.3 ใช้แกว่งไหม ขั้นตอนนี้เป็นการเก็บปุ่มที่เรียกว่า ขี้ไหมออกจากเส้นไหม และยังทำให้เส้นไหมบิดตัวแน่นขึ้น ใช้ทำเป็นทางเครือ (เส้นยืน)

           
                                         หลา

4. โบก  ทำจากไม้ไผ่โดยมีขนาดที่สามารถเข้ากับแกนตรงกลางของวงหลา

           
   โบก ในภาพคือไม้ไผ่ขนาดเล็กมีเส้นไหมสีแดงพันโดยรอบ และติดอยู่กับแกนกลางของหลา