การทอผ้าไหม

        วิธีการในการทอผ้าไหม คือการนำเส้นไหมมาผ่านกรรมวิธีที่จะให้เกิดเป็นผืนผ้า โดยมีเครื่องมือคือกี่ ส่วนการทำให้เกิดลวดลายบนผืนผ้านั้นเป็นเทคนิควิธีที่จะทำให้มีความสวยงามซึ่งเทคนิคเหล่านี้ก็จะยาก-ง่าย ตามแต่ลวดลายที่ต้องการ ส่วนเทคนิคการทอผ้าไหมของจังหวัดอุบลราชธานี คือ การมัดหมี่และลายขิด

           
                 การทอผ้าไหมโดยใช้กระสวยสอดเส้นไหม (เส้นพุ่ง)

           
                              ชาวบ้านกำลังทอผ้าลายมัดหมี่

           
                                    กำลังทอผ้าลายกาบบัว

         
                                 กำลังทอผ้าไหมสีพื้น