สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Contactus Sitemap
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    เปิดให้บริการต่างๆ เพื่อให้ท่านผู้ใช้บริการมีความสะดวก รวดเร็วแล้วง่ายต่อการใช้งาน เพื่อรองรับการให้บริการ แบบ e-service และ e-library ให้มากขึ้น ทั้งนี้ท่านสามารถใช้บริการได้โดยตรงหรือ ติดต่อเป็นการภายใน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 3137, 3149 sinv 1820 ติดต่องานบริการ
e-service
หน้าหลัก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน้าหลัก
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353137 หรือ 045-353149 โทรภายใน 3137, 3149 หรือ 1820

Started on 10/02/2009 :: Contact us @admin@

ออกแบบสำหรับ 1,024*768 Resolution และ IE5 ขึ้นไป