สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Contactus Sitemap
 
รายการยืมระหว่างห้องสมุด
** รายการ ล่าสุดเรียงจากด้านบน
ลำดับ ชื่อ-สกุลผู้ติดต่อ ชื่อบทความ วันที่ขอใช้บริการ สถานะการจัดส่ง การตรวจสอบ
1 พัฐนนท์ พลหาญ Language learning strategies : what every teacher should know 7/12/2561 จัดส่งแล้ว 12-62 จัดส่งเป็นไฟล์ ไม่มีค่าใช้จ่าย 11 ธ.ค. 61
2 จิรัฏฐา ภูบุญอบ ประมวลสาระชุดวิชาคลังข้อมูลเหมืองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ 1/12/2561 รอรับตัวเล่มคืน 11-62 หนังสือให้มมส ยืม ส่ง EMS 30 พ.ย. 61
3 วัชนะชัย จูมผา พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้สกัดเข้มข้น 30/11/2561 จัดส่งแล้ว 10-62 มีใน TDC
4 วัชนะชัย จูมผา การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตภัณฑ์น้ำส้มพาสเจอร์ไรส์โดยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา 30/11/2561 จัดส่งแล้ว 9-62 มีใน TDC
5 วัชนะชัย จูมผา การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในโรงงานผลิตน้ำผลไม้โดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมเกณฑ์เวลา 30/11/2561 จัดส่งแล้ว 8-62
6 วัชนะชัย จูมผา กระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ 30/11/2561 จัดส่งแล้ว 7-62
7 สืบสกุล กิจนุกร Bounding the Mekong : the Asian Development Bank, China, and Thailand. 19/11/2561 รอรับตัวเล่มคืน 6-62 จัดส่ง EMS 21 พ.ย.61
8 สืบสกุล กิจนุกร Culture & truth : the remaking of social analysis : with a new introduction. 19/11/2561 รอรับตัวเล่มคืน 5-62 จัดส่ง EMS 21 พ.ย.61
9 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง /\cไพโรจน์ วายุภาพ. 14/11/2561 รอรับตัวเล่มคืน 4-62 จัดส่ง EMS 15 พ.ย. 61
10 นางสาวนภันันท์ เปลี่ยนขำ วิชาข้อเท็จจริง 14/11/2561 รอรับตัวเล่มคืน 3-62 จัดส่ง EMS 15 พ.ย. 61
11 พีรภัทร ห้าวเหิม บันทึกประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น 25/10/2561 จัดส่งแล้ว 2-62 หนังสือของ UBU
12 ลักษณา ทองทศ การค้าชายแดน 24/10/2561 จัดส่งแล้ว 1-62 หนังสือขอสำเนาจาก ม.มหาสารคาม โอนค่าบริการแล้ว 62.00
13 สมฤทัย ธีรเรืองสิริ 99 สูตรผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพ 24/9/2561 จัดส่งแล้ว 117 หนังสือให้ม.บูรพายืม ส่งออก 25 ก.ย.61
14 นางสาวสมใจ ขุนเจริญ Technologies for converting biomass to useful energy 21/9/2561 จัดส่งแล้ว 116 หนังสือให้ มก.ยืม รับตัวเล่มคืนแล้ว
15 วงเดือน สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน :การเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร 18/9/2561 จัดส่งแล้ว 115 หนังสือให้ม.บูรพา ยืม
16 สหชัย สิงสารี ประวัติศาสตร์ลาว 12/9/2561 จัดส่งแล้ว 114
17 สหชัย สิงสารี ประวัติศาสตร์สกลนคร 12/9/2561 จัดส่งแล้ว 113
18 สหชัย สิงสารี พงศาวดารแห่งประเทศลาว คือ หลวงพระบาง,เวียงจันทน์ เมืองพวน และจำปาสัก 12/9/2561 จัดส่งแล้ว 112-114 ฝากสหชัยส่ง EMS 28 ก.ย.61
19 สหชัย สิงสารี แลลอดพงศาวดารลาว 12/9/2561 จัดส่งแล้ว 111 หนังสือส่งกลับ PSU JFK 26ก.ย.61 EMS
20 จรูญลักษณ์ พลเมืองไทย 12/9/2561 จัดส่งแล้ว 110 ให้มข ยืมตัวเล่ม ไดรับตัวเล่มคืน 19 ตค 61
จำนวน 1196 รายการ, ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1 จากทั้งหมด 60
ไปที่หน้า 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ]
** เมื่อท่านทำการส่งแบบฟอร์มแล้วกรูณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระค่ามัดจำ รายการละ 100 บาท ภายใน 3 วันทำการ
เพื่อการจัดการที่รวดเร็วขึ้น หรือมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่หมายเลขภายใน 1820, 3137 หรือ 3149
e-mail : khing007@hotmail.com
หรือ โทร.045-353137 หรือ 045-353149
หน้าหลัก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน้าหลัก
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353137 หรือ 045-353149 โทรภายใน 3137, 3149 หรือ 1820

Started on 10/02/2009 :: Contact us @admin@

ออกแบบสำหรับ 1,024*768 Resolution และ IE5 ขึ้นไป