สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Contactus Sitemap
 
แบบฟอร์มขอใช้บริการต่างๆของสำนักงานเลขานุการ
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อพัสดุ
แบบฟอร์มใบสั่งจ้างเหมา
แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ใบยืมพัสดุ
บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน
ใบแจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและโทรทัศน์
ใบแจ้งซ่อมแซมระบบงานสถาปัตย์, โครงสร้างและทางสัญจร
ใบแจ้งซ่อมแซมระบบประปาและสุขาภิบาล
** Download ไฟล์แบบ PDF
หน้าหลัก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน้าหลัก
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353136-37

Started on 10/02/2009 :: Contact us @webmaster@ หรือ @admin@

ออกแบบสำหรับ 1,024*768 Resolution และ IE5 ขึ้นไป