ข่าวประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียนทั่วไป   ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปสำหรับบุคลากร
 • No.
 • Topic
 • Posted by  จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้
 • ล็อคการใช้งาน
 • ใส่รูปภาพ (เฉพาะผู้ดูแล)คำสั่ง/ประกาศ สำนักวิทยบริการ   คำสั่ง/ประกาศ สำนักวิทยบริการ
 • No.
 • Topic
 • Posted by
 • Latest  จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้
 • ตั้งคำถาม (เฉพาะสมาชิก)
 • ตอบคำถาม (เฉพาะสมาชิก)
 • ใส่รูปภาพ (เฉพาะผู้ดูแล)รายงานการประชุมฝ่ายหอสมุด   รายงานการประชุมฝ่ายหอสมุด
 • No.
 • Topic
 • Posted by
 • Latest


  จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้
 • สิทธิ์การอ่าน (เฉพาะสมาชิก)
 • ตั้งคำถาม (เฉพาะสมาชิก)
 • ตอบคำถาม (เฉพาะสมาชิก)
 • แสดงภาพ (เฉพาะสมาชิก)
 • ใส่รูปภาพ (เฉพาะผู้ดูแล)รายงานการประชุมฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา   รายงานการประชุมฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • No.
 • Topic
 • Posted by
 • Latest  จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้
 • สิทธิ์การอ่าน (เฉพาะสมาชิก)
 • ตั้งคำถาม (เฉพาะสมาชิก)
 • ตอบคำถาม (เฉพาะสมาชิก)
 • แสดงภาพ (เฉพาะสมาชิก)
 • ใส่รูปภาพ (เฉพาะผู้ดูแล)รายงานการประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ   รายงานการประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ
 • No.
 • Topic
 • Posted by
 • Latest


  จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้
 • สิทธิ์การอ่าน (เฉพาะสมาชิก)
 • ตั้งคำถาม (เฉพาะสมาชิก)
 • ตอบคำถาม (เฉพาะสมาชิก)
 • แสดงภาพ (เฉพาะสมาชิก)
 • ใส่รูปภาพ (เฉพาะผู้ดูแล)รายงานการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   รายงานการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • No.
 • Topic
 • Posted by
 • Latest


  จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้
 • สิทธิ์การอ่าน (เฉพาะสมาชิก)
 • ตั้งคำถาม (เฉพาะสมาชิก)
 • ตอบคำถาม (เฉพาะสมาชิก)
 • แสดงภาพ (เฉพาะสมาชิก)
 • ใส่รูปภาพ (เฉพาะผู้ดูแล)สถิติงานฝ่ายหอสมุด   สถิติงานฝ่ายหอสมุด (Cat+Circ+Index)
 • No.
 • Topic
 • Posted by


  จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้
 • ล็อคตั้งคำถาม
 • ใส่รูปภาพ (เฉพาะผู้ดูแล)สารสำนักวิทยฯ   สารสำนักวิทยบริการ
 • No.
 • Topic
 • Posted by


  จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้
 • ล็อคการใช้งาน
 • ใส่รูปภาพ (เฉพาะผู้ดูแล)