ลำกลอนคมสันต์ อุ่นใจ vs นิตยา ชุมนวล

รายชื่อลำกลอน
คลิกฟัง
ดาวน์โหลด
 กลอนเปรียบเทียบสมัยเก่าสมัยใหม่
 กลอนพุทธทำนาย
 กลอนสังขาร
  กลอนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 กลอนสุภาษิท บุญผเสเทผิ่ง ญ
 กลอนลำทางสั้น พุทธทำนาย ญ
 กลอนลำล่อง พิมพา ญ
 

เนื้อลำกลอน
  คลิกฟังหมอลำเนื้องเพลงจะแสดงครับ..
 ลำกลอนคมสันต์ อุ่นใจ vs นิตยา ชุมนวล
 เบอร์โทรศัพท์ -
 เบอร์มือถือ -
 ประวัติโดยย่อ
 หมอลำกลอน (ฝ่ายชาย) : นายคมสันต์ อุ่นใจ เกิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2505 ที่อยู่ 39 หมู่ที่ 6 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี หมอลำกลอน (ฝ่ายหญิง) : นางนิตยา ชุมนวล เกิดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2513 ที่อยู่ 149 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี