นายวิไล หวังผล

รายชื่อลำกลอน
คลิกฟัง
ดาวน์โหลด
 เดี่ยวแคน ลายเต้ย
 ลายลายล่อง สาวน้อยหยิกแม่
 ลายสุดสะแนน

 นายวิไล หวังผล
 เบอร์โทรศัพท์
 เบอร์มือถือ
 ประวัติโดยย่อ
 เกิดวันที่ 2 กรกฎาคม 2499 ที่อยู่ 22 หมู่ที่ 9 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ