การรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ PDCA

Total View : 5,178 views | Print This Post

จากการที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในเรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ PDCA 

เมื่อวันที่  31  มกราคม  2556  โดยนางสาวมณีวรรณ  สาระไทย  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จึงได้นำมาเผยแพร่เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในทำงานได้  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก KM-PDCA      KM-PCDA1

Posted under ทั่วไป by สาระไทย on Tuesday 26 February 2013 at 4:09 pm

72 Comments

 1. Comment by aud — February 27, 2013 @ 5:38 pm

  ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลจริง ที่ผู้รับการถ่ายทอดสามารถนำไปเป็นแนวทางในการใช้งานได้

 2. Comment by lisimaka — February 27, 2013 @ 5:42 pm

  หัวข้อที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง แต่มีข้อสงสัยในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไข ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยค่ะ

 3. Comment by see-chompoo — February 28, 2013 @ 9:23 am

  เข้าใจมากกว่าเดิมค่ะ

 4. Comment by noonee — February 28, 2013 @ 3:59 pm

  ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นค่ะ…

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.