แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายงานการประชุม ม.อุบลฯ
ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี
ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองอุบล
ใบลานในจังหวัดอุบล
ลวดลายผ้าไหม จ.อุบลฯ
ประเพณีพื้นบ้านตำนานพื้นเมือง
วัฒนธรรมการทอผ้าไหม
พิธีกรรมประจำชีวิต
ข้อมูลท้องถิ่น
สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
ค้นหา
ฐานข้อมูลเขื่อนปากมูล : N/A

ที่
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
แหล่งที่มา
คำสำคัญ
เพิ่มเติม
1เขื่อนปากมูล บาดแผลของธรรมชาติและสังคมภัทรวิทย์ วีรยากร, ธงไชย ตั้งคุณาการสัปดาห์วิจารณ์ 38,2 (-) น.5, 23ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างเขื่อน -- การคัดค้านการสร้างเขื่อน -- ข้อเท็จจริง -- ผลกระทบต่อธรรมชาติและสภาพแวดล้อมบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนล่าง -- การประมง -- พันธุ์ปลา -- ระบบนิเวศ PDF File
2กฟผ.ซวย ชาวบ้านเขื่อนปากมูลรุมด่าแถมตามมาประท้วงถึงหน้าทำเนียบ-ผู้จัดการ (10-16 มิ.ย.3-)ผลกระทบจากการสร้างเขื่อน -- การคัดค้านการสร้างเขื่อน -- ความขัดแย้ง -- ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม PDF File
3เขื่อนปากมูลจุดปะทุพลังมวลชนเหนือแว่นแคว้นอีสานสุธาณี ใจซื่อสมบูรณ์สัปดาห์วิจารณ์การสร้างเขื่อน -- การคัดค้านการสร้างเขื่อน -- ผลกระทบจากการสร้างเขื่อน -- อุทกภัย -- การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ -- การสูญพันธุ์ของพันธุ์ปลาแม่น้ำโขง -- โรคพยิใบไม้ในเลือด -- ประวัติศาสตร์โบราณคดี -- แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า --ลำดับเหตุการณ์ PDF File