เพิ่มรายการหนังสือเล่มโปรด
หน้าหลักสำนักวิทย์


รายชื่อหนังสือทั้งหมดที่เสนอ
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ
ประเภท
e-mail
ชื่อหนังสือ
ชื่อผู้แต่ง
เหตุผล
1
ธนพร พรหมผุย สำนักวิทย์ บุคลากร lithanph@ubu.ac.th เราจะข้ามเวลามาพบกัน ดร. ไบรอัน แอล.ไวส์ ถึงจะอ่านยังไม่จบ แต่ก็ทำให้ได้รู้ว่า หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีทีเดียว
2
คุณานนท์ บุญศรัทธา - บุคคลทั่วไป - ผมฉลาดแต่รู้สึกโง่ - อ่านแล้วรู้สึกเศร้า ทำให้เข้าใจเด็กพิเศษมากยิ่งขึ้น
3
บุณพจน์ บุญไพโรจน์ สำนักวิทยบริการ บุคลากร phojboon888@hotmail.com 100 เรื่องน่าทึ่งจาก 100 ประเทศที่เด็กอยากรู้ ฮวัง คึนกี ทำให้เราได้รับความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเทศนั้นๆ ซึ่งมันเรื่องที่แปลกที่เกิดขึ้นมาจริงๆ
4
จงสุข อึ้งสำราญ089-7107311 - บุคคลทั่วไป - คนึงนิจ กาญจนา นาคนันท์ แฝงคติธรรมของพุทธศาสนา และควรนำมาประกอบการเรียนของเด็กไทยยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง
5
นางสาวนลิน พรหมสิงห์ บริหารศาสตร์ นักศึกษา korn_goog@hotmail.com อ่านเล่มนี้จบพร้อมรบเรื่อง Tense ผศ.ดร.พนิตนาฎ ชูฤกษ์ อ่านเข้าใจง่าย แล้วหนังสือที่ช่วยเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายๆ ในห้องสมุดก็ไม่ค่อย
6
นลินี พรหมสิงห์ บริหารศาสตร์ นักศึกษา hero_dongkai@hotmail.com หัวขโมยแห่งบารามอส แรบบิท เป็นนิยายที่สนุกและน่าติดตามมาก
7
นลินี พรหมสิงห์ บริหารศาสตร์ นักศึกษา hero_dongkai@hotmail.com เรื่องสั้นชุดการกลับมาของเชอร์ล็อก โฮล์มส์ ดอยล์, อาเธอร์ โคแนน, เป็นนิยายสืบสวนที่น่าสนใจ ในเรื่องวิธีการสืบสวน สนุกมากๆ อ่านแล้วรู้สึกว่าต้องรู้จักสังเกตอะไรให้มา
8
นลินี พรหมสิงห์ บริหารศาสตร์ hero_dongkai@hotmail.com เอรากอน เปาลินี, คริสโตเฟอร์. เล่มนี้ สนุกทั้งที่เป็นหนังสือ และเป็นภาพยนตร์
9
นลินี พรหมสิงห์ บริหารศาสตร์ นักศึกษา hero_dongkai@hotmail.com อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้าย เลโมนี สนิกเก็ต เป็นหนังสือที่น่าจะทำให้เด็กอยากอ่านหนังสือมากขึ้น เพราะสอดแทรกแง่คิด ถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ
10
นลินี พรหมสิงห์ บริหารศาสตร์ นักศึกษา hero_dongkai@hotmail.com คลื่นทะเลใต้ รวมเรื่องสั้นจากหลายคน เป็นเรื่องสั้นหลายเรื่องรวมกัน ให้แง่คิดที่ดีมาก สมแล้วที่แต่ละเรื่องมีรางวัลการันตี
11
นางสาวนลิน พรหมสิงห์ บริหารศาสตร์ นักศึกษา korn_goog@hotmail.com อยากอ่านอังกฤษออก ครูจะบอกวิธีให้ ผศ.พนิตนาฎ ชูฤกษ์ อ่านเข้าใจง่าย และมีเทคนิคให้ช่วยอ่านหรือพูดภาษาอังกฤษได้ดีขี้น
12
นางสาวนลิน พรหมสิงห์ บริหารศาสตร์ นักศึกษา korn_goog@hotmail.com อังกฤษให้รู้ไม่ใช่งูๆปลาๆ ผศ.พนิตนาฎ ชูฤกษ์ ช่วยเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นได้ดี
13
นางสาวนลิน พรหมสิงห์ บริหารศาสตร์ นักศึกษา korn_goog@hotmail.com เรียนแปลอังกฤษ นเรศ สุรสิทธิ์ เป็นหนังสือที่น่าสนใจ เพราะนักศึกษาก็มีปัญหาเรื่องการแปล ภาษาอังกฤษมากเหมือนกัน
14
ลักษณา เจริญใจ เภสัชศาสตร์ อาจารย์ laksana39@hotmail.com เพชรพระอุมา พนมเทียน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยที่สนุกชวนติดตาม อ่านแล้ววางไม่ลงจนกว่าจะอ่านจบ และทำให้อยากอนุรักษ์ให้
15
อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ศิลปศาสตร์ อาจารย์ e1areerat@hotmail.com เด็กหญิงสวนกาแฟ เม น้อยนาเวศ การเล่าเรื่องที่สะท้อน ช่วงเวลาในอดีต วิถีชีวิตเดิม ประเพณีโบราณ และอาหารพื้นบ้าน
16
วาริณี พละสาร วิทยาศาสตร์ บุคลากร อยู่กับก๋ง หยก บูรพา เป็นหนังสือที่สอนให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต แม้จะมีอุปสรรค และสอนให้คนรักแผ่นดินไทย
17
วาริณี พละสาร วิทยาศาสตร์ บุคลากร เพชรพระอุมา พนมเทียน เป็นหนังสือที่ก่อให้เกิดจินตนาการ ว่ามีสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมายเมื่อย่างก้าวเข้าสู่ป่า ดังนั้นโบร
18
วาริณี พละสาร วิทยาศาสตร์ บุคลากร ไม้ดอกหอม ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น เป็นหนังสือที่รวบภาพและรายละเอียดของไม้ดอกหอมที่หาดูได้ยากหรืออาจเคยเห็นแต่ไม่รู้จักชื่อ ทำให้ได้ควา
19
วาริณี พละสาร วิทยาศาสตร์ บุคลากร กล้วยไม้ป่าเมืองไทย สลิล สิทธสัจจธรรม เป็นหนังสือที่รวบภาพและรายละเอียด ช่วงกาออกดอกของกล้วยไม้ป่าเมืองไทยที่หาดูได้ยากหรืออาจเคยเห็นแต่ไม
20
วาริณี พละสาร วิทยาศาสตร์ บุคลากร พรรณไม้ในวรรณคดีไทย ชวลิต ดาบแก้ว , รศ. สุดาวดี เหมทานนท์ เป็นหนังสือที่รวบภาพและรายละเอียด ของดอกไม้ ผลไม้ในวรรณคดีไทย พร้อมทั้งยกคำร้อยแก้ว ร้อยกรองที่เกี่ย
21
นลินี พรหมสิงห์ บริหารศาสตร์ นักศึกษา hero_dongkai@hotmail.com เชอร์ล็อกโฮห์ม ดอยล์, อาเธอร์ โคแนน, วิธีการคิด สืบสวนสนุกมาก
22
วริษา สังคมศิลป์ รัฐศาสตร์ นักศึกษา ifukeepintouch@hotmail.com เจ้าชายน้อย อองตวน เดอ เเซกเตก ซูเปรี เป็นหนังสือที่ทำให้รู้จักความเป็นผู้ใหญ่ และเข้าใจ ความรัก ความรู้สึกที่อ่านแต่ละรอบจะไม่เหมือ
23
ธีระพงศ์ อู่สมบัติชัย บริหารศาสตร์ นักศึกษา tongoil123@hotmail.com พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน : ผบ.ทบ."ม้ามืด" ผู้นำรัฐประหาร กองบรรณาธิการมติชน. เพราะเป็นหนังสือที่บ่งบอกถึงทางตันของการเมืองไทย ที่มิอาจแก้ไขได้ เป็นทางเดี่ยวที่จะเป็นทางเลือกที่ด
24
ณรงค์วิทย์ สะโสดา ศิลปศาสตร์ บุคลากร ืnarongwit@la.ubu.ac.th โลกจิต แทนไท ประเสริฐกุล เอาเรื่งอที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตมาอธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายๆ ใช้ภาษาน่าติดตาม และโยงถึงเหตุผลที่เราม
25
จักเรศ อิฐรัตน์ ศิลปศาสตร์ อาจารย์ jak_ba@yahoo.com คือพจนาซาราทุสตรา Nietzsche แปลโดย มนตรี ภู่มี เวลาที่ต้องการกำลังใจ หรือรู้สึกสับสน การอ่านหนังสือเล่มนี้ช่วยได้ ในเรื่องแม้จะพูดถึงเรื่องที่เหนื
26
ศศิกรานต์ วนัสบดีไพศาล ศิลปศาสตร์ นักศึกษา miyuki_jj@hotmail.com ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน วินทร์ เลียววาริณ ผู้แต่งได้เอาเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเมืองในสมัยอดีตตั้งแต่ยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปี2535มาแต่ง
27
ทุติยาภรณ์ วีระกุล วิทยาศาสตร์ บุคลากร parnon.w@hotmail.com อัจฉริยะสร้างได้ วนิษา เรซ อ่านแล้วทำให้เรารู้ว่าคนที่จะเป็นอัจฉริยะได้นั้น ไม่จำเป็นจะต้องเก่งไปซะทุกด้าน เพียงแต่เราค้นพบตัวเ
28
นายคมสันต์ แสงสิงห์ นิติศาสตร์ นักศึกษา ksangsing@hotmail.com ผมจะเป็นคนดี วิกรม กรมดิษฐ์ เนื่องจากเป็นหนังสือที่ให้แง่คิดในการดำรงชีวิตและสะท้อนบางแง่มุมของสังคม
29
นายธนศักดิ์ สุขประเสริฐ นิติศาสตร์ นักศึกษา auua_5@hotmail.com hesheit วิศุทธิ์ พรนิมิตร หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนดึงเอาความเป็นจริงที่มีอยู่จริงในสังคมถ่ายทอดออกมาเป็นการ์ตูนลายเส้นที่ไม่เหมื
30
นายสุรชัย ศรีใส สำนักงานอธิการบดี บุคลากร adsurasr@ubu.ac.th ผลงานช่วง มูลพินิจ ช่วง มูลพินิจ เป็นหน้งสือรวมภาพผลงานภาพเขียนของ ช่วง มูลพินิจ สวยงามมากน่าศึกษาเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจงานศิลปะ
31
นายสุรชัย ศรีใส สำนักงานอธิการบดี บุคลากร adsurasr@ubu.ac.th นิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูเกียรติ จักรพันธุ์ โปษยกฤต คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร เป็นหนังสือรวมผลงานของจักรพันธุ๋ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ที่ทรงคุณค่าน่าจะมีไว้ประจำห
32
นางสาวกิตติสุดา กิตติศักดิ์กุล นิติศาสตร์ นักศึกษา kittisuda@hotmail.com สามก๊ก เจ้าพระยาพระคลัง (หน) (ผู้เเปลภาไทย) เเม้จะเป็นหนังสือที่อ่านยากสำหรับบางคน เเต่หนังสือนี้เหมาะสำหรับทุกคนรวมทั้ง นักบริหาร ไม่ว่าจะเป็นท
33
ภรณ์ทิพย์ โกลิยวงศ์สกุล แพทยศาสตร์ นักศึกษา trouble_dog0483@hotmail.com Harry Potter J.K Roling เพราะเป็นหนังสือเยาวชนที่ทำให้เกิดจินตนาการ มีความสนุกสนาน และแฝงไว้ด้วยสาระ เช่น ความสามัคคี ความ
34
พัฒนพงษ์ รัศมี แพทยศาสตร์ นักศึกษา ao_navyseal@hotmail.com เพชรพระอุมา พนมเทียน เพราะเป็นนวนิยายฝีมือคนไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีสาระมากมาย มีการนำเสนอความเชื่อของคนไทยใน
35
ศุกัญญา ล้ำเลิศ กองบริการการศึกษา บุคลากร kanya3120@hotmail.com Wild swan Yung Jang มีชื่อไทยว่า "หงส์ป่า" ของสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ ได้อ่านเมื่อหลายปีมาแล้ว เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญ
36
พนัส ดอกบัว ศิลปศาสตร์ นักศึกษา post_dok@yahoo.com ROOTS Alex Haley เล่าถึงโศรกนาฏกรรมที่คนขาวผู้เจริญกระทำต่อคนดำเยี่ยงสัตว์ป่า และการต่อสู้ดิ้นรนทุกวิถีทางของคนดำเ
37
ทัศนีย์ สคะริชานนท์ สำนักงานอธิการบดี บุคลากร sakarichanon@yahoo.com ไม่ครบห้า โอโตทาเกะ ฮิโรทาดะ ไม่ครบห้าเป็นหนังสือที่ผู้เขียนเป็นคนพิการตั้งแต่กำเนิด หนังสือประวัติของคุณโอโตทาเกะ ฮิโรทาดะ เป็
38
ทัศนีย์ สาคะริชานนท์ งานประกันคุณภาพ บุคลากร sakarichanon@yahoo.com วิถีแห่งโนบิตะ ชัยชนะของคนไม่เอาถ่าน โยโกยาม่า ยาสุยุกิ หนังสือดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับโนบิตะซี่งเป็นตัวละครเอกของเรื่องโดเรมอน ปัจจุบันเป็น
39
siriporn sansupha pharmacy นักศึกษา num-chong-ien@hotmail.com ปรายใจ อัญชลี ผู้แต่งใช้สำนวนในการแต่งที่สนุกสนานเป็นธรรมชาติ ทำให้ผู้อ่านเข้าถึงอรรถรสของเนื้อหาได้เป็นอย่างดี แล
40
วริษา สังคมศิลป์ รัฐศาสตร์ นักศึกษา ifukeepintouch@hotmail.com ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า ขุนนางต่ำศักดิ์นักฝัน เซร์บันเตส ประทับใจที่เป็นหนังสือที่อยู่มาถึงสี่ร้อยปีด้วยความบ้า เป็นความบ้าที่มีความหมายกับการมีชีวิตอยู่
41
Mr.Wichit Pha-o-wart มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราช นักศึกษา kny_007@hotmail.com ฉันทำได้ ฉันจะทำ นโปเลียน ฮิลล์ ถ้าหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เรา เขา หรือเธอ ที่เคยคิดว่าทำได้ เมื่อมันถึงช่วงเวลาที่จำเป็นต้องทำมันก็ย
42
บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ศิลปศาสตร์ อาจารย์ b-anek@la.ubu.ac.th การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี นิธิ เอียวศรีวงศ์ เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่มิใช่แค่บอกเล่าเรื่องราวของอดีต แต่สามารถเชื่อมโยงปัจจุบันและมองดูเหตุการ
43
ลักษณา เจริญใจ เภสัชศาสตร์ laksana39@hotmail.com สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม สุทัสสา อ่อนค้อม เป็นหนังที่อิงประวัติของหลวงพ่อจรัญ และสอนให้คนทำกรรมดี ให้แง่คิดทางพระพุทธศาสนา สอดแทรกธรรมะโดยไม่
44
น.ส.กรรณิการ์ แสนสุภา นิติศาสตร์ นักศึกษา sansupa@hotmail.com แฮรี่พอตเตอร์ เจ เค โรลิ่ง เป็นหนังสือแนวผจญภัยน่าตื่นเต้น ช่วยสร้างเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และอยากอ่านหนังสือ มี
45
นันทา กิจแสวง สำนักวิทยบริการ บุคลากร jnun_narak@hotmail.com เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา เป็นเอกสารที่ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
46
นายผดุล กิจแสวง วิศวกรรมศาสตร์ บุคลากร การออกแบบระบบดิจิตอล ดร.สุเจตน์ จันทรังศ์
47
นางสมใจ อรรคฮาต วิศวกรรมศาสตร์ บุคลากร อยู่กับก๋ง หยก บูรพา
48
นางรุจิรา โชคสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ บุคลากร เพชรพระอุมา พนมเทียน เพราะมันทำให้รู้การเอาตัวรอดเวลาอยู่ในป่า
49
ด.ช.อภินันท์ กิจเเสวง สำนักวิทยบริการ บุคคลทั่วไป arm โลก ปฐมฤกษ์ เกตุทัต มีความรู้เกี่ยวกับโลกของเรา
50
นางสาวพิมใจ คำฝอย สำนักวิทยบริการ บุคลากร thisispim@hotmail.com แพรว - เวลาอ่านแล้วรู้สึกว่าได้ครบ ทั้งสาระ ความบรรเทิง
51
สุวรรรี สิงห์ทอง ศิลปศาสตร์ นักศึกษา รอยเท้าเล็กๆของเราเอง วิน เลียววาลิน อ่านแล้วให้ข้อคิด สนุก
52
สุวรรรี สิงห์ทอง ศิลปศาสตร์ นักศึกษา รอยเท้าเล็กๆของเราเอง วิน เลียววาลิน อ่านแล้วให้ข้อคิด สนุก เกิดแรงบัลดาลใจในยามท้อแท้
53
กิตติภรณ์ เหลื่อมใส วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา pkungmama_jib@hotmail.com ปุลากง โสภาค สุวรรณ เป็นหนังสือที่ใช้สำนวนภาษาได้ไพเราะมีความสร้างสรรค์ทางด้านสังคมมากกว่านวนิยายเรื่องอื่นๆ
54
ฐิติยาภรณ์ ย่อมดอน วิทยาศาสตร์ นักศึกษา gaahrerng@hotmail.com ไอสไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น ทันตแพทย์สม สุจิรา หนังสือเล่มนี้สอนให้ข้าพเจ้าเข้าใจหลักธรรมมะของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพราะผู้เขียนได้ทรอดแ
55
นางสาวพรพรรณ สุดเสน บริหารศาสตร์ นักศึกษา numkhangsai-aon@hotmail.com เอราสี่ซ่านักทดลอง - เป็นเรื่องราวของเด็กประถมที่รวมกลุ่มกันแล้วสมมติตัวเองว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์) มีการทดลอง