หน้าแรก
ปี 2559
| กราฟสถิติห้อง
| กราฟสถิติผู้ใช้
| กราฟสถิติหน่วยงาน
| กราฟสถิติเจ้าหน้าที่

เข้าระบบ
เดือน

หมายเหตุ : รายการห้อง
 • 1 : ห้องประชุมบัวบา 1
 • 2 : ห้องประชุมบัวบา 2
 • 3 : ห้องประชุมบัวบา 3
 • 4 : ห้องประชุมบัวบา 4
 • 5 : ห้องประชุมบัวบา 5
 • 6 : ห้องประชุมบัวบา 6 *
 • 7 : เสวนากลุ่มย่อย 6(ขท.)
 • 8 : เสวนากลุ่มย่อย 7(ขท.)
 • 9 : เสวนากลุ่มย่อย 8(ขท.)
 • 10 : เสวนากลุ่มย่อย 9(ขท.)
 • 11 : เสวนากลุ่มย่อย 10(ขท.) *
 • 12 : ห้องประชุม Lockard
 • 13 : ห้องประชุมบัวหลวง
 • 14 : ห้องประชุมยางนา
 • 15 : ห้องประชุมบุษกร

 • งดจองห้องบัวบา 6 และห้อง 10 (ขท.)

  สำหรับผู้ใช้ภายนอก
  ห้องประชุมที่ต้องมีแบบฟอร์ม
  ขอใช้ห้องเพิ่มเติมคือ
 • 1 : ห้องประชุม Lockard
 • 2 : ห้องประชุมบัวหลวง
 • 3 : ห้องประชุมยางนา
 • 4 : ฐานข้อมูลออนไลน์
 • 5 : ห้องประชุมบุษกร
 • Download แบบฟอร์ม

  เริ่มใช้ 28 กรกฎาคม 2551

  -----------------------------------------------------
  พัฒนาโดย นายอนวัช กาทอง
  สำนักวิทยบริการ
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ Contact Me