กราฟแสดงสถิติการใช้บริการห้องเสวนากลุ่มย่อยแยกตามกลุ่มผู้ใช้
นักศึกษา ป.ตรี
9273 98%
นักศึกษา ป.โท
16 0%
นักศึกษา ป.เอก
1 0%
อาจารย์ / บุคลากร
202 2%
อื่นๆ
0%
จำนวน ที่ขอใช้บริการทั้งสิ้น 9492 ครั้ง