:: ฐ า น ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี :: :: ฐ า น ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี ::
:: ฐ า น ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี ::

 โรงแรม ที่พัก : อำเภอเมืองอุบลราชธานี

 

 •  กรีนปาร์ค แมนชั่น
 • ราคา : 450 - 450
  ที่ตั้ง : 20 ซ.เลี่ยงเมือง 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-311811, 045-281801
  E-mail : info@greenparkmansion.com
  เว็บไซด์ : http://www.greenparkmansion.com
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  กิ่งตะวันแมนชั่น
 • ราคา : 400 - 800
  ที่ตั้ง : 173/1 ซ.สุขาอุปถัมภ์ 15/3 ถนนสุขาอุปถัมภ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-281647-8, 045-285580
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  คอสทลีเพลส
 • ราคา : 600 - 1,000
  ที่ตั้ง : 15 ซ.ราชธานี 3 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-474015-6
  E-mail : info@costlyplace.com
  เว็บไซด์ : http://www.costlyplace.com
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  คันทรี แคมป์ แอนด์สปา
 • ราคา : 500 - 1,500
  ที่ตั้ง : 4/1 ซอยธรรมวิถี 1 ถนนธรรมวิถี ตำบลในเมือง องเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-285453, 045-281103
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : http://www.guideubon.com/countrycamp/
  อ้างอิงจาก : http://www.guideubon.com/countrycamp/
   
 •  จตุพรแมนชั่น
 • ราคา : -
  ที่ตั้ง : 492 ซอยชยางกูร 4 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-280132-3 โทรสาร 045-313572
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : http://www.guideubon.com/jatupornmansion/
  อ้างอิงจาก : http://www.guideubon.com/jatupornmansion/
   
 •  จันทร์ธารา รีสอร์ท
 • ราคา : 400 - 400
  ที่ตั้ง : 181 หมู่ 12 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-240803, 083-4649445, 083-6826792
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  ฉัตรสุรีย์แมนชั่น
 • ราคา : 450 - 450
  ที่ตั้ง : 70 ถนนจงกลนิธารณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-209211-3
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  ฌานตา บูติค รีสอร์ท
 • ราคา : 750 - 1,200
  ที่ตั้ง : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-314453, 082-8643386
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : http://www.chantaa.com/
  อ้างอิงจาก : http://www.chantaa.com/
   
 •  ธารนที เพลส
 • ราคา : 400 - 450
  ที่ตั้ง : 86/6-7 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-255909
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  นันทนากานต์ แมนชั่น
 • ราคา : 350 - 3,000
  ที่ตั้ง : 465 หมู่ 15 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-285863 081-9662599
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : http://www.nantanakanmansion.com
  อ้างอิงจาก : http://www.nantanakanmansion.com
   
 •  นาคำ อินน์ 88
 • ราคา : 400 - 400
  ที่ตั้ง : 99 หมู่ 15 ถนนชยางกูล ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-285633, 081-2821854
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  นาถสิริ แมนชั่น
 • ราคา : 550 - 1,200
  ที่ตั้ง : 171 ถนนจงกลนิธารณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-262980, 045-243051-2
  E-mail : tantawan80@hotmail.com
  เว็บไซด์ : http://www.nartsirimansion.com
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  น้ำฟ้า รีสอร์ท
 • ราคา : 400 - 400
  ที่ตั้ง : 150 หมู่ 11 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-313211
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  ผาแดงแมนชัน
 • ราคา : 400 - 800
  ที่ตั้ง : 126 ถนนผาแดง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-254600, 045-263263
  E-mail : thephadaeng@gmail.com
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  พี.วี. ทาวเวอร์
 • ราคา : 230 - 450
  ที่ตั้ง : 48 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-244703-4
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
   
 •  ฟิวเจอร์เพลส แมนชั่น
 • ราคา : 300 - 400
  ที่ตั้ง : 436 ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-240353, 045-240363
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : http://www.guideubon.com/futureplace/
  อ้างอิงจาก : http://www.guideubon.com/futureplace/
   
 •  ภูตะวันพาเลซ
 • ราคา : 450 - 450
  ที่ตั้ง : 39/15 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-317116, 045-313565
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : http://www.putavan.com
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  มณีจันทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
 • ราคา : 500 - 1,600
  ที่ตั้ง : 16/2 ถนนสุขาอุปถัมภ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-317970, 081-9677088
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : http://www.maneejanspa.com
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  มยุรีแมนชั่น
 • ราคา : -
  ที่ตั้ง : 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-241194
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : http://www.guideubon.com/mayureemansion/
  อ้างอิงจาก : http://www.guideubon.com/mayureemansion/
   
 •  โรงแรมกรุงทอง
 • ราคา : 450 - 1,200
  ที่ตั้ง : 152 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-260200, 045-254200 โทรสาร 045-262333
  E-mail : krungtonghotel@hotmail.com
  เว็บไซด์ : http://www.krungtonghotel.com
  อ้างอิงจาก : http://www.krungtonghotel.com
   
 •  โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท
 • ราคา : 600 - 2,500
  ที่ตั้ง : 399 หมู่ 3 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-311655-6, 045-283793, 045-283799
  E-mail : kittrongvill_resort@hotmail.com
  เว็บไซด์ : http://www.kittrongvill.com
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  โรงแรมเดอะ ราชธานี
 • ราคา : 400 - 2,000
  ที่ตั้ง : 297 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-244388-90
  E-mail : theratchathani@windowslive.com
  เว็บไซด์ : http://www.theratchathani.com
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  โรงแรมโตเกียว
 • ราคา : 220 - 600
  ที่ตั้ง : 360�ถนนอุปราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี�34000
  โทร. : 045-24 1739
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  โรงแรมทอแสง
 • ราคา : 2,200 - 6,500
  ที่ตั้ง : 251 ถนนพโลชัย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-245531 โทรสาร 045-244841
  E-mail : tohsang@tohsang.com
  เว็บไซด์ : http://www.tohsang.com
  อ้างอิงจาก : http://www.tohsang.com
   
 •  โรงแรมธนาพรรีสอร์ท
 • ราคา : 1,000 - 1,500
  ที่ตั้ง : 142 ม.14 ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-475066, 081-8787088 โทรสาร 045-475067
  E-mail : tpr-ub@hotmail.com
  เว็บไซด์ : http://www.thanapornresort.com/
  อ้างอิงจาก : http://www.thanapornresort.com/
   
 •  โรงแรมนิวนครหลวง
 • ราคา : 200 - 300
  ที่ตั้ง : 84-88 ถนนยุทธภัณฑ์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-242695
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  โรงแรมเนวาด้า อินน์
 • ราคา : 650-2,000
  ที่ตั้ง : 436/1 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-313351-6 โทรสาร 045-313350
  E-mail : reservation@nevadacomplex.com
  เว็บไซด์ : http://www.nevadacomplex.com
  อ้างอิงจาก : http://www.nevadacomplex.com
   
 •  โรงแรมบดินทร์
 • ราคา : 300 - 450
  ที่ตั้ง : 32 ถนนพโลชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-243-000, 045-250500
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  โรงแรมบ้านไม้งาม บูติครีสอร์ท
 • ราคา : 680 - 1,500
  ที่ตั้ง : 98-100 หมู่ 8 บ้านท่ากกแห่ กม.7 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-206191, 086-6483544
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : http://www.banmaingam.com
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  โรงแรมปทุมทองการ์เด้น
 • ราคา : 550 - 650
  ที่ตั้ง : 961 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-311617, 045-311305 (บริษัทใหญ่), 045-313250
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
   
 •  โรงแรมปทุมรัตน์
 • ราคา : 1,200 - 7,500
  ที่ตั้ง : 377 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-241501-2
  E-mail : rsvn@pathumrathotel.com
  เว็บไซด์ : http://www.pathumrathotel.com
  อ้างอิงจาก : http://www.pathumrathotel.com
   
 •  โรงแรมมอนทาน่า
 • ราคา : 500 - 1,200
  ที่ตั้ง : 179/1-4 ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-261748-49
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  โรงแรมราชา
 • ราคา : 280 - 700
  ที่ตั้ง : 19 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-255293, 045-254155
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  โรงแรมรีเจนท์พาเลซ
 • ราคา : 800 - 2,300
  ที่ตั้ง : ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-262920-4
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.teepuck.com
   
 •  โรงแรมลายทอง
 • ราคา : 1,300 - 3,000
  ที่ตั้ง : ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-264271
  E-mail : sale@laithonghotel.net
  เว็บไซด์ : http://www.laithonghotel.net
  อ้างอิงจาก : http://www.laithonghotel.net
   
 •  โรงแรมศรีกมล
 • ราคา : 300 - 800
  ที่ตั้ง : 26 ถนนอุบลศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-24 793, 045-241136, 045-246088, 045-244039
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  โรงแรมศรีสมไทยเฮ้าส์
 • ราคา : 400 - 600
  ที่ตั้ง : 490 ถนนสุริยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-255751-2, 087-9617175
  E-mail : srisomthaihotel@hotmail.com
  เว็บไซด์ : http://www.srisomthai.com
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  โรงแรมศรีอีสาณ
 • ราคา : 550 - 2,400
  ที่ตั้ง : 62-66 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-261011-14
  E-mail : info@sriisanhotel.com
  เว็บไซด์ : http://www.sriisanhotel.com
  อ้างอิงจาก : http://www.sriisanhotel.com
   
 •  โรงแรมศรีอีสาณ 2
 • ราคา : 200 - 350
  ที่ตั้ง : 60 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-241577, 045-254544
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์
 • ราคา : 1,500 - 12,500
  ที่ตั้ง : 512/8 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-283999, 045-352900
  E-mail : dosm@suneegrandhotel.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript e
  เว็บไซด์ : http://www.suneegrandhotel.com
  อ้างอิงจาก : http://www.suneegrandhotel.com
   
 •  โรงแรมสุริยาตร์
 • ราคา : 200 - 450
  ที่ตั้ง : 302 ถนนสุริยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-241144
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  โรงแรมอุบล โฮเต็ล (9 ชั้น)
 • ราคา : 300 - 1,800
  ที่ตั้ง : 2 ถนนอุบลกิจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-241045-6, 045-262688
  E-mail : info@ubon-hotel.com
  เว็บไซด์ : http://www.ubon-hotel.com
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล (เนวาด้าแกรนด์)
 • ราคา : 1,080 - 3,000
  ที่ตั้ง : 434 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-280999, 045-283286
  E-mail : uboninterhotel@hotmail.com, res@uboninternationalhotel.com
  เว็บไซด์ : http://www.uboninternationalhotel.com
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  เลควิว แมนชั่น
 • ราคา : -
  ที่ตั้ง : 19 ถนนแจ้งสนิท ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-285859, 084-1088287 โทรสาร 045-315441
  E-mail : lake_view_mansion@hotmail.com
  เว็บไซด์ : http://www.guideubon.com/lakeviewmansion/
  อ้างอิงจาก : http://www.guideubon.com/lakeviewmansion/
   
 •  วนารมย์รีสอร์ท
 • ราคา : 350 - 350
  ที่ตั้ง : 123 หมู่ 3 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-280277, 089-8452433
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  วังนองรีสอร์ท
 • ราคา : 400 - 600
  ที่ตั้ง : 30 ถนนศรีแสงทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-241004, 081-4078057
  E-mail : wangnongresort@hotmail.com
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ราคา : 650 - 1,250
  ที่ตั้ง : ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-35 2031, 045-262902
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  อยู่เย็นแมนชั่น
 • ราคา : 200 - 500
  ที่ตั้ง : 25/3 ถนนแจ้งสนิท ซ.5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-315177, 084-1689456, 081-6003596
  E-mail : info@yuyenmansion.com
  เว็บไซด์ : http://yuyenmansion.com
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  อารีย์ แมนชั่น
 • ราคา : 250 - 1,500
  ที่ตั้ง : 208-212 ถนนผาแดง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 045-255724, 089-7173646
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  อิงนภา การ์เด้น วิว รีสอร์ท
 • ราคา : 400 - 2,500
  ที่ตั้ง : 490 หมู่ 2 บ้านนาเมือง ซ.1(คุ้มเหนือ) ถนนอุบล-ตระการ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลรา
  โทร. : 080-1687330, 089-9497081, 081-8777865, 045-280875
  E-mail : wachirat_p@hotmail.com
  เว็บไซด์ : http://www.engnaphas.com
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  โฮมสเตย์บ้านปะอาว
 • ราคา : 200 - 200
  ที่ตั้ง : 190 หมู่ 5 บ้านปะอาว (องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว) ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  โทร. : 085-6134713, 045-840492, 045-840487
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
   

   โรงแรม ที่พัก : อำเภอกุดข้าวปุ้น

   

 •  เกาะแก่งรีสอร์ท
 • ราคา : -
  ที่ตั้ง : บ้านก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270
  โทร. : -
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.amphoe.com
   

   โรงแรม ที่พัก : อำเภอโขงเจียม

   

 •  โขงเจียม มารีนา รีสอร์ท
 • ราคา : 600 - 1,200
  ที่ตั้ง : 298 หมู่ 2 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 045-351145
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  ทอแสงโขงเจียม รีสอร์ท
 • ราคา : 2,500-9,000
  ที่ตั้ง : 68 หมู่ 7 บ้านห้วยหมากใต้ ริมแม่น้ำโขง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 045-351174-6, 081-8605905 โทรสาร 045-351162
  E-mail : reservation@tohsang.com
  เว็บไซด์ : http://www.tohsang.com
  อ้างอิงจาก : http://www.tohsang.com
   
 •  ที่พักในอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
 • ราคา : 1,000 - 2,500
  ที่ตั้ง : ตู้ ปณ. 6 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 045-406887, 086-2544496
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : http://www.dnp.go.th
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  ที่พักในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
 • ราคา : 1,200 - 2,000
  ที่ตั้ง : บ้านหนองผือน้อย ตู้ ปณ.5 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 045-318026, 045-246332
  E-mail : Phataem_3@hotmail.com
  เว็บไซด์ : http://www.dnp.go.th
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  บ้านเคียงน้ำ รีสอร์ท
 • ราคา : 500 - 1,500
  ที่ตั้ง : 89 หมู่ 1 ถนนแก้วประดิษฐ์ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 045-351374-5, 081-3893504
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
   
 •  บ้านชมตะวัน
 • ราคา : 500 - 600
  ที่ตั้ง : 244 ถนนภู่กำชัย ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 089-4231987
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  บ้านซะซอมโฮมสเตย์
 • ราคา : -
  ที่ตั้ง : 60 หมู่ 7 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 086-2555365, 089-5827966, 081-3212852
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
   
 •  บ้านดินโฮมสเตย์ หาดวิจิตรา
 • ราคา : 800 - 2,000
  ที่ตั้ง : 103 บ้านตามุย ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 087-2493173, 081-8799154
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  บ้านปากมูล
 • ราคา : 500 - 700
  ที่ตั้ง : 350 หมู่ 1 ถนนภู่กำชัย ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 084-0393173, 045-351052, 087-8693967
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  บ้านปากมูล เกสท์เฮ้าส์
 • ราคา : -
  ที่ตั้ง : 350 หมู่ 1 ถนนภูกำชัย ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 084-0393173, 045-351052
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
   
 •  บ้านริมโขงรีสอร์ท
 • ราคา : 1,000 - 1,500
  ที่ตั้ง : 37 ถนนแกล้วประดิษฐ์ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 045-351101, 089-2839825, 086-2608719
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  บ้านสวนพีรดา
 • ราคา : 350 - 1,000
  ที่ตั้ง : 138/1 ถนนภู่กำชัย ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34200
  โทร. : 045-351028, 045-351391, 086-6490804
  E-mail : bannsuan_peerada@yahoo.com
  เว็บไซด์ : http://www.bannsuanpeerada.com
  อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
   
 •  บ้านสวนริมน้ำ รีสอร์ท
 • ราคา : 700 - 1,000
  ที่ตั้ง : 505 หมู่ 1 ถนนริมมูล ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34200
  โทร. : 089-7921204, 085-4933521
  E-mail : pharichat505@hotmail.com
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
   
 •  ผกาวรรณ รีสอร์ท
 • ราคา : 500 - 1,000
  ที่ตั้ง : 134 บ้านท่าแพ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 081-5937137, 089-4236111
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  พิมจันรีสอร์ท
 • ราคา : 300 - 500
  ที่ตั้ง : 637 หมู่ 1 ถนนโขงมูล ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 084-8297819, 081-3411205
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  โรงแรมโขงเจียม
 • ราคา : 200 - 400
  ที่ตั้ง : 355 หมู่ 1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 045-351074, 084-0393173
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  โรงแรมบ้านพักมงคล
 • ราคา : 200 - 2,500
  ที่ตั้ง : 595 ถนนแก้วประดิษฐ์ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 045-351394, 081-3120249, 081-9678578
  E-mail : koma.nee@hotmail.com
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  โรงแรมเศรษฐปุระ บาย ทอแสง
 • ราคา : 15,000 - 18,000
  ที่ตั้ง : 68 หมู่ 7 บ้านห้วยหมากใต้ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 045-351174-6, 045-351178
  E-mail : reservation@tohsang.com
  เว็บไซด์ : http://www.tohsang.com
  อ้างอิงจาก : http://www.tohsang.com
   
 •  โรงแรมสีแบ
 • ราคา : 200 - 1,000
  ที่ตั้ง : 380 หมู่ 1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 045-35 1068, 08 6256 2438
  E-mail : watasinsibae@hotmail.com
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
   
 •  อารยา รีสอร์ท
 • ราคา : 500 - 1,000
  ที่ตั้ง : 500 หมู่ 1ถนนภู่กำชัย ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 045-351191
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
   
 •  อารยา รีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซด์
 • ราคา : 1,000 - 3,000
  ที่ตั้ง : 500 หมู่ 1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 045-351385
  E-mail : arayaresort@gmail.com
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
   
 •  โฮมสเตย์บ้านกุ่ม
 • ราคา : -
  ที่ตั้ง : ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 089-2197569
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  โฮมสเตย์บ้านตามุย
 • ราคา : -
  ที่ตั้ง : ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 045-249202
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  โฮมสเตย์บ้านท่าล้ง
 • ราคา : -
  ที่ตั้ง : ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 045-249022
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  โฮมสเตย์บ้านเวินบึก
 • ราคา : -
  ที่ตั้ง : ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  โทร. : 045-249016
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : -
   

   โรงแรม ที่พัก : อำเภอเดชอุดม

   

 •  เกษมสุข รีสอร์ท
 • ราคา : 400 - 400
  ที่ตั้ง : 169 หมู่ 19 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
  โทร. : 089-4261186, 045-362574
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  เจริญศรี รีสอร์ท
 • ราคา : 200 - 400
  ที่ตั้ง : 525 ถนนโชคชัย-เดชกัณฑลักษณ์ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
  โทร. : 081-1854162, 086-6504627, 081-5499172
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  ธัชสุดา รีสอร์ท
 • ราคา : -
  ที่ตั้ง : 222 ถนนลำโดมใหญ่ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
  โทร. : 045-361491
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.thaitambon.com/
   
 •  นับดาวรีสอร์ท
 • ราคา : 180 - 350
  ที่ตั้ง : 259 หมู่ 10 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
  โทร. : 081-0757475, 083-3788476
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  เมืองเดช
 • ราคา : -
  ที่ตั้ง : ถนนประชา ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
  โทร. : -
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.thaitambon.com/
   
 •  รุ่งเรืองรีสอร์ท
 • ราคา : 350 - 350
  ที่ตั้ง : 189 หมู่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
  โทร. : 045-409060
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  โรงแรมเปรมกมล
 • ราคา : 200 - 350
  ที่ตั้ง : 25 ถนนบุญจัน ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
  โทร. : 045-361271, 085-1023072
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com/
   
 •  เวียงคำรีสอร์ท
 • ราคา : 200 - 400
  ที่ตั้ง : 68 หมู่ 21 ถนนส่งศรี ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
  โทร. : 084-177038, 081-790 5014
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  สุขสำราญ รีสอร์ท
 • ราคา : 250 - 350
  ที่ตั้ง : 308 หมู่ 10 บ้านหนองสำราญ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
  โทร. : 084-0388800
  E-mail : jid_61@hotmail.com
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  โฮมสเตย์บ้านแก้ง
 • ราคา : -
  ที่ตั้ง : ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
  โทร. : 045-234045
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.thaitambon.com/
   

   โรงแรม ที่พัก : อำเภอนาจะหลวย

   

 •  ที่พักในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
 • ราคา : 600 - 4,000
  ที่ตั้ง : บ้านแก้งเรือง ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280 จังหวัดอุบลราชธานี 34280
  โทร. : 045-411515-6, 080-1707629, 081-0699461
  E-mail : phuchong2550@hotmail.com
  เว็บไซด์ : http://www.dnp.go.th
  อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
   
 •  โรงแรมบุญฑริกา
 • ราคา : 300 - 400
  ที่ตั้ง : 138 หมู่ 17 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
  โทร. : 085-4131417
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  ห้วยหลวงคันทรี่รีสอร์ท
 • ราคา : 500 - 800
  ที่ตั้ง : 127 หมู่ 3 บ้านแก้งเรือง ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
  โทร. : 085-3029342, 089-9369272
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  อรณรินทร์ รีสอร์ท
 • ราคา : 400 - 500
  ที่ตั้ง : 270 หมู่ 12 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
  โทร. : 045-409074, 084-3553370
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   

   โรงแรม ที่พัก : อำเภอพิบูลมังสาหาร

   

 •  โรงแรมแก่งสะพือ ริเวอร์ไซด์
 • ราคา : 750 - 2,500
  ที่ตั้ง : 117 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
  โทร. : 045-204318-20
  E-mail : ksrhotel@hotmail.com
  เว็บไซด์ : http://www.ksrhotel.com
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  โรงแรมพิบูลกิจ
 • ราคา : 200 - 350
  ที่ตั้ง : 65/1-3 ถนนพิบูล ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
  โทร. : 045-441201, 045-441041
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  โรงแรมสนามชัย เกสท์เฮาส์
 • ราคา : 200 - 350
  ที่ตั้ง : 239 หมู่ 16 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
  โทร. : 045-441289
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
   
 •  โรงแรมสวนผิวทอง รีสอร์ท
 • ราคา : 350 - 400
  ที่ตั้ง : 283 หมู่ 13 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
  โทร. : 089-4254791, 085-1023600
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  วรมาตย์ รีสอร์ท
 • ราคา : 350 - 350
  ที่ตั้ง : 35 หมู่ 19 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
  โทร. : 087-9654932
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  โฮมสเตย์บ้านสะพือใต้
 • ราคา : -
  ที่ตั้ง : ตำบลโพธ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
  โทร. : 089-8180983
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : -
   

   โรงแรม ที่พัก : อำเภอวารินชำราบ

   

 •  ธารทิพย์ รีสอร์ท
 • ราคา : 250 - 600
  ที่ตั้ง : 47 หมู่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
  โทร. : 089-8491028
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  บ้านสวนอุบล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
 • ราคา : 800 - 1,500
  ที่ตั้ง : 199 หมู่ 4 ถนนวารินทร์ธรรมราช-ศรีสะเกษ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
  โทร. : 045-323678, 045-268250
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
   
 •  มาลาคำ รีสอร์ท
 • ราคา : 200 - 400
  ที่ตั้ง : 159 บ้านท่าเจริญ ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34310
  โทร. : 081-6607965, 081-8777301
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
   
 •  โรงแรมนีดอินน์
 • ราคา : 180 - 350
  ที่ตั้ง : 35/1-10 ถนนเทศบาล 22 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
  โทร. : 045-322311
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  โรงแรมรุ่งอรุณ
 • ราคา : 250 - 350
  ที่ตั้ง : 106 หมู่ 11 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
  โทร. : 045-268013
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  โรงแรมไวน์ฟาร์ม รีสอร์ท
 • ราคา : 450 - 1,200
  ที่ตั้ง : 122 หมู่ 9 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
  โทร. : 045-268643-4
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : http://www.winefarmresort.com
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  โรงแรมสวนกิโลสิบ รีสอร์ท
 • ราคา : 350 - 350
  ที่ตั้ง : 78 หมู่ 4 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
  โทร. : 045-288366, 081-8770645
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  โรงแรมสายไหม รีสอร์ท
 • ราคา : 350 - 400
  ที่ตั้ง : 47 หมู่ 1 ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
  โทร. : 085-1021466, 045-267862
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท
 • ราคา : 1,900 - 2,400
  ที่ตั้ง : 1 ถนนศรีมังคละ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
  โทร. : 045-266777 โทรสาร 045-266770
  E-mail : sales@ubonburihotel.com
  เว็บไซด์ : http://www.ubonburihotel.com/
  อ้างอิงจาก : http://www.ubonburihotel.com/
   
 •  วราทิพย์โฮมสเตย์
 • ราคา : 700 - 4,000
  ที่ตั้ง : ก.ม. 7.5� ถนนวาริน-พิบูล� เลขที่ 299� ม.6� บ้านคำกลางใหม่ ตำบลบุ่งไหม อำ
  โทร. : 045-245465, 087-2494411, 087-2493398
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : -
   
 •  อิงนภา รีสอร์ท
 • ราคา : 350 - 350
  ที่ตั้ง : 326 หมู่ 2 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
  โทร. : 089-8448449
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  อุบลน้ำซับรีสอร์ท
 • ราคา : 400-3,000
  ที่ตั้ง : กม.7 ถนนวารินฯ - พิบูลฯ ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
  โทร. : 085-4916873, 087-5610348, 081-7096607
  E-mail : admin@ubon-nhamsubresort.com, balloon_2527@hotmail.com
  เว็บไซด์ : http://ubon-nhamsubresort.com
  อ้างอิงจาก : http://ubon-nhamsubresort.com
   
 •  ไอศยา รีสอร์ท
 • ราคา : 450-750
  ที่ตั้ง : 36/1 ถนนมูลสาร ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
  โทร. : 045-266522, 084-8880409
  E-mail : sales@isayaresort.com
  เว็บไซด์ : http://www.isayaresort.com
  อ้างอิงจาก : http://www.isayaresort.com
   

   โรงแรม ที่พัก : อำเภอสิรินธร

   

 •  เขื่อนสิรินธร
 • ราคา : -
  ที่ตั้ง : หน่วยงานบ้านพักรับรอง� ภายในเขื่อนสิรินธร � อำเภอสิรินธร � จังหวัดอุบลราชธานี 3
  โทร. : 045-366085
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.focusubon.com
   
 •  ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธ์พื้นบ้านอำเภอสิรินธร
 • ราคา : 500 - 500
  ที่ตั้ง : 111 หมู่ 4 บ้านหนองชาด ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
  โทร. : 081-9558369
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  ช่องเม็กบ้านสวน
 • ราคา : 350 - 400
  ที่ตั้ง : 15 หมู่ 3 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
  โทร. : 045-476121, 081-8239474, 081-0744515
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com/
   
 •  โชคคำพันธ์ รีสอร์ท
 • ราคา : 200 - 700
  ที่ตั้ง : 352 หมู่ 13 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
  โทร. : 086-2600009, 045-476103
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  ดาวล้อมเดือนรีสอร์ท
 • ราคา : 350 - 350
  ที่ตั้ง : 16 หมู่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
  โทร. : 087-4604019
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  บ้านพักพนาวรรณ
 • ราคา : 350 - 500
  ที่ตั้ง : 256 หมู่ 1 บ้านหนองเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
  โทร. : 081-7901448, 086-6483526, 086-5840839
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  บ้านพักสวนบุญเสริม
 • ราคา : 250 - 1,200
  ที่ตั้ง : 45 หมู่ 13 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
  โทร. : 045-476137, 088-3552455
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  บ้านไม้น้ำรีสอร์ท
 • ราคา : 500 - 1,200
  ที่ตั้ง : 115 หมู่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทร. : 081-2667712, 089-4271168
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  บ้านสวนดวงจำปา
 • ราคา : 500 - 800
  ที่ตั้ง : 66 หมู่ 6 หมู่บ้านอ่างประดู่ ตำบลช่องเม็กอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
  โทร. : 081-9054756, 081-8381355
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com/
   
 •  ฟ้าดาวโฮมสเตย์
 • ราคา : 300 - 400
  ที่ตั้ง : 175 หมู่ 6 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
  โทร. : 089-4241540, 081-5479341
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  โรงแรมพิบูลกิจ 2
 • ราคา : 200 - 350
  ที่ตั้ง : 91/1 หมู่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
  โทร. : 084-0396639
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  โรงแรมละมุนบ้านพัก รีสอร์ท
 • ราคา : 300 - 600
  ที่ตั้ง : 163 ถนนหลังโรงไฟฟ้า ตำบลนิคมลำโคมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
  โทร. : 045-366359, 089-4446900, 045-366161
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com/
   
 •  สวนริมเขื่อน รีสอร์ท
 • ราคา : 250 - 500
  ที่ตั้ง : 279 หมู่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
  โทร. : 081-7258431, 045-366055
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
   
 •  โฮมสเตย์บ้านหนองชาติ
 • ราคา : -
  ที่ตั้ง : ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
  โทร. : 045-243833
  E-mail : -
  เว็บไซด์ : -
  อ้างอิงจาก : -
   
  :: ฐ า น ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี ::