:: ฐ า น ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี :: :: ฐ า น ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี ::
:: ฐ า น ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี ::

 อำเภอโขงเจียม

 

ระยะห่างจากอำเภอถึงจังหวัด : 99 กิโลเมตร

 

พื้นที่: 901.8 ตารางกิโลเมตร

 

คำขวัญของอำเภอ : รวมมัจฉา นารีงาม น้ำสองสี ศิลป์ดีผาแต้ม

 

ประวัติการก่อตั้งอำเภอ : อำเภอโขงเจียมเดิมมีฐานะเป็นเมือง ชื่อเมืองโขงเจียม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯให้ตั้งเมื่อ พ.ศ.2364 โดยให้ขึ้นตรงต่อเมืองนครจำปาศักดิ์ ครั้งถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ภายหลังจากปราบปรามกบฏอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์เรียบร้อยแล้ว) โปรดเกล้าฯให้เมืองโขงเจียมไปขึ้นตรงต่อเมืองเขมราฐ เมื่อ พ.ศ.2371 ในคราวปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราว พ.ศ.2443-2445 เมืองโขงเจียมถูกลดฐานะเป็นอำเภอขึ้นตรงต่อเมืองเขมราฐ ต่อมาได้ยุบเมืองเขมราฐลงเป็นอำเภอขึ้นตรงต่อเมืองยโสธร เมืองโขงเจียมจึงมีฐานะเป็นอำเภอขึ้นตรงต่อเมืองยโสธร ปี พ.ศ.2457 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่บริเวณบ้านด่านปากมูลและเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอสุวรรณวารี เมื่อปี พ.ศ.2460 และในปี พ.ศ.2482 ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนชื่ออำเภอสุวรรณวารีเป็นอำเภอโขงเจียมอีกครั้งหนึ่ง พ.ศ.2500 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอโขงเจียมมาตั้งที่โคกหมาจอก (บ้านศรีเมืองใหม่ ตำบลนาคำในปัจจุบัน) ส่วนที่เป็นที่ตั้งอำเภอโขงเจียมเดิมนั้น ให้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านด่าน และยกฐานะเป็นอำเภอบ้านด่านเมื่อ พ.ศ.2502 ต่อมา พ.ศ.2514 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอโขงเจียมอีกครั้งหนึ่ง

 

ประวัติการตั้งชื่ออำเภอ : คำว่า "โขง" หมายถึงหัวหน้าช้างหรืออาจจะมาจากคำว่า "โขลง" ที่หมายถึง ฝูงช้างก็ได้ คำว่า "เจียม" คาดว่า เพี้ยนมาจากคำว่า "เจียง" (ส่วย) ซึ่งแปลว่า "ช้าง" ดังนั้นอำเภอโขงเจียมจึงน่าจะหมายถึง "เมืองที่มีช้างมาอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่"

 

 

 แหล่งท่องเที่ยว

 แก่งคันเหว่ : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แก่งมโนราห์ : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 เขื่อนปากมูล : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ตลาดยามเช้าโขงเจียม : แหล่งชุมชน
 ถ้ำปาฏิหาริย์ : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ถ้ำภูหมาใน : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 ถ้ำมืด : แหล่งโบราณคดี ถ้ำเหวสินธุ์ชัย : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 เถาวัลย์ยักษ์ : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ท่าปลาริมโขง : แหล่งชุมชน
 ทุ่งดอกไม้ป่า : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ น้ำตกทุ่งนาเมือง : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 น้ำตกรากไทร : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ น้ำตกสร้อยสวรรค์ : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 น้ำตกแสงจันทร์ : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ น้ำตกห้วยพอก : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 บั้งไฟพญานาค : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ป่าดงนาทาม : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 ผากำปั่น : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ผาเจ็ก-ผาเมย : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 ผาชะนะได : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ผาแต้ม : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 ภูกระบอ : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภูผาขาม : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 ภูโลง : แหล่งโบราณคดี แม่น้ำสองสี : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 วัดถ้ำคูหาสวรรค์ : วัด วัดภูอานนท์ : วัด
 เวินบึก : แหล่งชุมชน เสาเฉลียง : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 หาดวิจิตรา : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ หินโยกมหัศจรรย์ : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 แหล่งกำเนิดแม่น้ำโขง : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ : แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

 

 โรงแรม ที่พัก

 โขงเจียม มารีนา รีสอร์ทราคา : 600 - 1,200
ที่ตั้ง : 298 หมู่ 2 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 045-351145
E-mail : -
เว็บไซด์ : -
อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
 
 ทอแสงโขงเจียม รีสอร์ทราคา : 2,500-9,000
ที่ตั้ง : 68 หมู่ 7 บ้านห้วยหมากใต้ ริมแม่น้ำโขง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 045-351174-6, 081-8605905 โทรสาร 045-351162
E-mail : reservation@tohsang.com
เว็บไซด์ : http://www.tohsang.com
อ้างอิงจาก : http://www.tohsang.com
 
 ที่พักในอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะราคา : 1,000 - 2,500
ที่ตั้ง : ตู้ ปณ. 6 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 045-406887, 086-2544496
E-mail : -
เว็บไซด์ : http://www.dnp.go.th
อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
 
 ที่พักในอุทยานแห่งชาติผาแต้มราคา : 1,200 - 2,000
ที่ตั้ง : บ้านหนองผือน้อย ตู้ ปณ.5 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 045-318026, 045-246332
E-mail : Phataem_3@hotmail.com
เว็บไซด์ : http://www.dnp.go.th
อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
 
 บ้านเคียงน้ำ รีสอร์ทราคา : 500 - 1,500
ที่ตั้ง : 89 หมู่ 1 ถนนแก้วประดิษฐ์ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 045-351374-5, 081-3893504
E-mail : -
เว็บไซด์ : -
อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
 
 บ้านชมตะวันราคา : 500 - 600
ที่ตั้ง : 244 ถนนภู่กำชัย ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 089-4231987
E-mail : -
เว็บไซด์ : -
อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
 
 บ้านซะซอมโฮมสเตย์ราคา : -
ที่ตั้ง : 60 หมู่ 7 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 086-2555365, 089-5827966, 081-3212852
E-mail : -
เว็บไซด์ : -
อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
 
 บ้านดินโฮมสเตย์ หาดวิจิตราราคา : 800 - 2,000
ที่ตั้ง : 103 บ้านตามุย ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 087-2493173, 081-8799154
E-mail : -
เว็บไซด์ : -
อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
 
 บ้านปากมูลราคา : 500 - 700
ที่ตั้ง : 350 หมู่ 1 ถนนภู่กำชัย ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 084-0393173, 045-351052, 087-8693967
E-mail : -
เว็บไซด์ : -
อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
 
 บ้านปากมูล เกสท์เฮ้าส์ราคา : -
ที่ตั้ง : 350 หมู่ 1 ถนนภูกำชัย ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 084-0393173, 045-351052
E-mail : -
เว็บไซด์ : -
อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
 
 บ้านริมโขงรีสอร์ทราคา : 1,000 - 1,500
ที่ตั้ง : 37 ถนนแกล้วประดิษฐ์ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 045-351101, 089-2839825, 086-2608719
E-mail : -
เว็บไซด์ : -
อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
 
 บ้านสวนพีรดาราคา : 350 - 1,000
ที่ตั้ง : 138/1 ถนนภู่กำชัย ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34200
โทร. : 045-351028, 045-351391, 086-6490804
E-mail : bannsuan_peerada@yahoo.com
เว็บไซด์ : http://www.bannsuanpeerada.com
อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
 
 บ้านสวนริมน้ำ รีสอร์ทราคา : 700 - 1,000
ที่ตั้ง : 505 หมู่ 1 ถนนริมมูล ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34200
โทร. : 089-7921204, 085-4933521
E-mail : pharichat505@hotmail.com
เว็บไซด์ : -
อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
 
 ผกาวรรณ รีสอร์ท ราคา : 500 - 1,000
ที่ตั้ง : 134 บ้านท่าแพ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 081-5937137, 089-4236111
E-mail : -
เว็บไซด์ : -
อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
 
 พิมจันรีสอร์ทราคา : 300 - 500
ที่ตั้ง : 637 หมู่ 1 ถนนโขงมูล ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 084-8297819, 081-3411205
E-mail : -
เว็บไซด์ : -
อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
 
 โรงแรมโขงเจียมราคา : 200 - 400
ที่ตั้ง : 355 หมู่ 1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 045-351074, 084-0393173
E-mail : -
เว็บไซด์ : -
อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
 
 โรงแรมบ้านพักมงคล ราคา : 200 - 2,500
ที่ตั้ง : 595 ถนนแก้วประดิษฐ์ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 045-351394, 081-3120249, 081-9678578
E-mail : koma.nee@hotmail.com
เว็บไซด์ : -
อ้างอิงจาก : http://www.hotelsguidethailand.com
 
 โรงแรมเศรษฐปุระ บาย ทอแสงราคา : 15,000 - 18,000
ที่ตั้ง : 68 หมู่ 7 บ้านห้วยหมากใต้ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 045-351174-6, 045-351178
E-mail : reservation@tohsang.com
เว็บไซด์ : http://www.tohsang.com
อ้างอิงจาก : http://www.tohsang.com
 
 โรงแรมสีแบราคา : 200 - 1,000
ที่ตั้ง : 380 หมู่ 1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 045-35 1068, 08 6256 2438
E-mail : watasinsibae@hotmail.com
เว็บไซด์ : -
อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
 
 อารยา รีสอร์ทราคา : 500 - 1,000
ที่ตั้ง : 500 หมู่ 1ถนนภู่กำชัย ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 045-351191
E-mail : -
เว็บไซด์ : -
อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
 
 อารยา รีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซด์ราคา : 1,000 - 3,000
ที่ตั้ง : 500 หมู่ 1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 045-351385
E-mail : arayaresort@gmail.com
เว็บไซด์ : -
อ้างอิงจาก : http://www.holidaythai.com
 
 โฮมสเตย์บ้านกุ่มราคา : -
ที่ตั้ง : ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 089-2197569
E-mail : -
เว็บไซด์ : -
อ้างอิงจาก : -
 
 โฮมสเตย์บ้านตามุยราคา : -
ที่ตั้ง : ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 045-249202
E-mail : -
เว็บไซด์ : -
อ้างอิงจาก : -
 
 โฮมสเตย์บ้านท่าล้งราคา : -
ที่ตั้ง : ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 045-249022
E-mail : -
เว็บไซด์ : -
อ้างอิงจาก : -
 
 โฮมสเตย์บ้านเวินบึกราคา : -
ที่ตั้ง : ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. : 045-249016
E-mail : -
เว็บไซด์ : -
อ้างอิงจาก : -
 

 

 ร้านอาหารที่แนะนำ

 ขันโตกริมโขงประเภท :  อาหารไทย
ที่ตั้ง :  ถนนริมโขง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
โทร :  -
 
 ซัมเซประเภท :  อาหารไทย
ที่ตั้ง :  ถนนริมโขง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
โทร :  -
 
 แพน้ำปูนประเภท :  อาหารไทย อาหารพื้นบ้าน
ที่ตั้ง :  ถนนริมโขง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
โทร :  045-351135
 
 แพอารยาประเภท :  อาหารไทย อาหารพื้นบ้าน
ที่ตั้ง :  ถนนริมโขง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
โทร :  045-351015
 
 แม่น้ำสองสีประเภท :  อาหารไทย อาหารพื้นบ้าน
ที่ตั้ง :  ถนนริมโขง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
โทร :  045-351070
 
:: ฐ า น ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี ::