หน้าหลักสำนักฯเกี่ยวกับเราบุคลากรQA-KMสายตรงผู้บริหารติดต่อเรา
หน้าหลักสำนักฯ
Online Databases
Local Information Database
Digital Medias
Library Services
New Materials
Reserch/Academic/Culture
Service Forms
Other informations
Questions-Answers
ข่าวประชาสัมพันธ์
Information
Activity News
Job News
Staff Only
Archive News
มุมนี้มีรางวัล
มุมนี้มีรางวัล
Social สำนักฯ
Facebook สำนักฯ
ปฏิทินกิจกรรม
May 2012
S M T W T F S
« Apr   Jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
รวมข่าวรายเดือน
ค้นข้อมูลในสำนักฯ

บริการห้องสมุด

บริการต่างๆ ของห้องสมุด

 1. ตรวจสอบผลงานวิชาการนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลสากล ใหม่
 2. ตรวจสอบค่า Impact Factor ประจำปี 2556 และ สืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และการอ้างอิงของวารสารไทย [แยกกลุ่มวิทย์ & เทคโนฯ และ กลุ่มมนุษยฯ & สังคมฯ] ใหม่
 3. บริการให้คำแนะนำและขั้นตอนการขอใช้บริการของหมายเลข ISBN
 4. บริการให้คำแนะนำและขั้นตอนการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 5. ระบบ VPN สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย
 6. ระบบการจองหนังสือสำรองเพื่อการสอนสำหรับอาจารย์
 7. สมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์
 8. Link ห้องสมุดต่างๆ
 9. ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก Pulinet
 10. แก้ไขรายชื่อสมาชิก Pulinet
 11. แบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุดออนไลน์ และตรวจสอบรายการยืม
 12. ตรวจสอบรายการยืมระหว่างห้องสมุดออนไลน์
 13. แบบฟอร์มสั่งซื้อทรัพยากรเข้าห้องสมุดออนไลน์
 14. ตรวจสอบข้อมูลการลา การปฏิบัติงาน (ส่วนกลาง)
 15. บริการหน้าสารบัญวารสารวิชาการ (Journal Content)
 16. คู่มือตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร ม.อุบลฯ ปี 2550 เอกสารที่ 1
 17. โครงการผลิตมิวสิควีดีโอ ชุดมูลโขงเชื่อมโยงชีวิต
 18. เบอร์โทรศัพท์ใหม่ของสำนักวิทยบริการ
 19. จองห้องประชุมกลุ่มย่อย แผนผังห้องประชุมกลุ่มย่อย 1-5 คู่มือการจองห้องประชุมฯ
 20. ตารางการเดินรถส่วนกลาง สำนักวิทยบริการ (ติดต่อคุณต่าย โทร. 1801) [แบบขอใช้ภายใน] [แบบขอใช้ภายนอก อ.วารินฯ / อ.เมือง]
 21. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 22. สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก
 23. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
 24. หอสมุดแห่งชาติ
 25. บริการ E-บรรณานิทัศน์ (แนะนำหนังสือน่าสนใจออนไลน์) แสดงตามรายเดือน
 26. เอกสารแนะนำการให้บริการห้องสมุด
  - ระเบียบการยืมคืนสมัครสมาชิก ต่ออายุ บัตรหาย
  - แนะนำการจองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  - แนะนำการให้บริการหอสมุดกลางออนไลน์
  - แนะนำบริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด
  - การจองทรัพยากรหอสมุดกลางแบบออนไลน์
  - คู่มือการสืบค้นทรัพยากร (OPAC)
  - คู่มือการสืบค้นบทความวารสาร
 27. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
  - การสืบค้นหนังสือ
  - การต่ออายุสมาชิก
 28. การเขียนบรรณานุกรมรูปแบบต่างๆ (บรรณารักษ์พบนักวิจัยและอบรมการรู้สารสนเทศ)
  - การเขียนบรรณานุกรม แก้ไข ส.ค. 2557 ใหม่
  - การอ้างอิงในเนื้อหาใหม่

  แนะนำบทความเด่น

  ระหว่างเดือน มี.ค. – ส.ค. 2557 (โปรดติดต่อ scanawka@ubu.ac.th)

  1. เดือนสิงหาคม 2557

  1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่
  3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่

  2. เดือนกรกฎาคม 2557

  1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  3. เดือนมิถุนายน 2557

  1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  4. เดือนพฤษภาคม 2557

  1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  5. เดือนเมษายน 2557

  1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  6. เดือนมีนาคม 2557

  1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ระหว่างเดือน ต.ค. 2556 – ก.พ. 2557 (โปรดติดต่อ scanawka@ubu.ac.th)

  1. เดือนกุมภาพันธ์ 2557

  1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  2. เดือนมกราคม 2557

  1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  3. เดือนธันวาคม 2556

  1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  4. เดือนพฤศจิกายน 2556

  1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  5. เดือนตุลาคม 2556

  1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ระหว่างเดือน เม.ย. 2556 – ก.ย. 2556 (โปรดติดต่อ scanawka@ubu.ac.th)

  1. เดือนกันยายน 2556

  1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  2. เดือนสิงหาคม 2556

  1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  3. เดือนกรกฎาคม 2556

  1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  4. เดือนมิถุนายน 2556

  1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ย้อนหลังระหว่างเดือน ต.ค. 2555 – มี.ค. 2556 (โปรดติดต่อ scanawka@ubu.ac.th)

  1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย || English

  เวลาให้บริการ
  เปิดภาคการศึกษา
  จันทร์-ศุกร์
  08.30-22.30
  เสาร์-อาทิตย์
  10.00-18.00
  เปิดบริการช่วงสอบ

  - ก่อนสอบกลางภาค 1 สัปดาห์ และ ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์

  • จันทร์-ศุกร์ 08.30-01.00 น.
  • เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น.
  ปิดภาคการศึกษา
  จันทร์-ศุกร์
  08.30-16.30
  ปิดตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย / สำนักวิทยบริการ
  หน่วยงานภายใน
  ฝ่ายหอสมุด
  ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
  สำนักงานเลขานุการ
  ระบบงานอัตโนมัติ
  ระบบงานฐานข้อมูลบุคลากร
  องค์ความรู้สำนักฯ
  Weblog สำนักวิทยบริการ
  QA_KM สำนักวิทยบริการ
  จำนวนผู้เข้าชม


  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel.045-353136-37, Fax.045-353145 -->
      Powered AND Themes supported by www.lib.ubu.ac.th